Agenda

16 september tot en met zaterdag 19 september 2020
Onze jaarlijkse sûkerbôle actie.
Ook dit jaar hopen we 1000 bôlen te verkopen.

15-11-2020 MTB kuinderbos

23-11-2020 Ledenvergadering

13-12-2019 Met de leden naar het Thialf te schaatsen,
opgave via Hitty Tel: 06-22292266