algemene voorwaarde actie: “Vriespunt”

Algemene voorwaarden:
Indien de juiste combinatie temperatuur/dag niet wordt voorspeld, zal het prijzengeld verminderd worden met 50% en worden uitgekeerd aan degene die het dichtst in de buurt zit van de juiste combinatie. Hierbij is de temperatuur eerst bepalend, daarna volgt de dag. Het volledige bedrag aan prijzengeld wordt pas uitgekeerd als minimaal 25% van de ‘loten’ zijn verkocht. Bij minder dan 25% verkochte ‘loten’ zal het prijzengeld niet meer bedragen dan maximaal 50% van de op 31 december gerealiseerde totale opbrengst.
De periode van verkoop van ‘loten’ is van 15 oktober t/m 31 december 2020.
Er worden 5.900 unieke ‘loten’ aangeboden voor verkoop.
In de eerste dagen van maart 2021 zullen wij bekent maken wie de prijzen hebben gewonnen.

aandachtspunten:
-loten zijn alleen geldig voor het jaar 2021
-elke dag begint met een lot dat er zo uit ziet: > t/m -0.1 graden, dit lot loopt van oneindig hoog tot en met -0,1 graden.
-elke dag eindigt met een lot dat er zo uit ziet: -24,0 t/m > graden, dit loopt vanaf -24 graden tot oneindig laag.
-er zijn geen rechten op het terug vragen van geld, op gekochte loten.