Bestuur

Het bestuur van de ijsclub bestaat uit 9 bestuursleden:

Jelle Wesselius, 0613303274, voorzitter
Hitty de Haan, 06-22292266, secretaris
Willem Huitema, 06-51718519, penningmeester
Idske Koen, 06-13172969, vice-voorzitter
Geert Schokker, 0514-551348
Lucas de Jong, 0514-551218, ijsmeester
Bert Piek, 06-25567160, ijsmeester
Jan Klijnstra, 06-31961900
Harm de Haan, 06-13241278

Het adres van het secretariaat is:
Otterweg 12
8538 XD Bantega

Email: info@ijsclubdepolder.nl

Adres ijsbaan: Mr. Wijmaweg, Bantega