Bestuurswisseling bij de ijsclub.

Tijdens de laatste leden vergadering is er een wisseling in het bestuur gemaakt.
Onze penningmeester in nu Willem Huitema, Hitty de Haan is secretaris geworden en Idske Koen is vice-voorzitter geworden van de ijsclub.