De sûkerbôle actie staat weer gepland!


De sûkerbôle actie staat weer gepland!
Op Woensdag 26 t/m Zaterdag 29 September houdt de ijsclub weer de jaarlijkse sûkerbôle actie.
Ten behoeve van de kas van de ijsclub hopen wij zo’n 1000 stuks sûkerbôlen te verkopen. Een grote groep vaste vrijwilligers helpt ons hierbij.
Wilt u ook helpen bij de verkoop van de broden, meldt u dan aan bij een van de bestuursleden.